Ile pędów rozchodników zastosować na dachu zielonym

Rozrzucanie na substracie ciętych pędów rozchodników jest uważane za najtańszą metodę zazieleniania dachów w uprawie ekstensywnej. Jest to metoda dość łatwa w zastosowaniu. Rekomenduje się ten sposób zazieleniania dachów w uprawie ekstensywnej, jeśli nie jest konieczne uzyskanie efektu pełnego zazielenienia powierzchni dachu w momencie instalacji. Należy jednak pamiętać o kilku zaleceniach.

Rozchodniki jako rośliny sucholubne, o płytkich systemach korzeniowych dobrze się sprawdzają w warunkach uprawy na dachach zielonych.

Tego typu rośliny możemy instalować na dachu poprzez ułożenie prekultywowanej wcześniej maty wegetacyjnej, posadzenie sadzonek sedum lub rozrzucenie fragmentów pędów rozchodników.

Paszport roślin od sprzedawcy rozchodników na dachy zielone

Kupując rośliny na dachy zielone powinniśmy otrzymać od dostawcy paszporty roślin. Paszport potwierdza, że oferowane do sprzedaży rośliny zostały skontrolowane i są wolne od organizmów szkodliwych. Paszporty roślin mogą być wydawane przez upoważnione do tego podmioty, pod nadzorem właściwego organu – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Cięte pędy rozchodników stosowane na dachach zielonych w uprawie ekstensywnej

Jak stosować pocięte pędy rozchodników na dachu zielonym ekstensywnym?

Zaraz po dostawie, pędy rozchodników należy równomiernie rozrzucić na przygotowanej wcześniej powierzchni ekstensywnego substratu dachowego, a następnie zagrabić, dzięki czemu cięte pędy sedum będą miały lepszy kontakt z podłożem, co ułatwi ich ukorzenianie. Tę metodę można stosować nie wcześniej niż w kwietniu i nie później niż jesienią. Po rozrzuceniu na substracie pociętych pędów rozchodnika, dach podlewamy przez okres 2-3 tygodni, kiedy to sadzonki pędowe będą wytwarzać korzenie przybyszowe i się ukorzeniać.

Ile pociętych pędów rozchodników stosujemy na dachach zielonych ekstensywnych?

Jeśli chodzi o ilość stosowanych ciętych pędów na dachach zielonych w uprawie ekstensywnej, to w literaturze możemy znaleźć informacje, że minimalne zużycie pociętych pędów rozchodników na dachu zielonym w uprawie ekstensywnej to 60 g/m2, przy czym nie mniej niż 100 szt. pędów, w co najmniej 4 gatunkach („Wytyczne dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“ FLL, wydanie polskie Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA).

Ile pociętych pędów rozchodników stosujemy na zielonych dachach ekstensywnych – doświadczenia polskie

Doświadczenia prowadzone przez autora niniejszego artykułu pokazały, że stosowanie ilości mniejszej niż 100 g ciętych pędów na 1 m2 dachu zielonego może nie przynieść satysfakcjonujących efektów.

Poniżej na zdjęciach zostały pokazane 4 poletka doświadczalne, każde z nich takie samo – o kształcie kwadratu i powierzchni 1 m2.

Na każdym z poletek zostały rozrzucone fragmenty pędów rozchodników (te same gatunki, różna ilość). Podłożem był substrat ekstensywny.

Poniższe zdjęcie zostało wykonane pod koniec października 2022. Możemy więc zobaczyć efekty zazielenienia powierzchni 1 m2 z substratem ekstensywnym po 5 miesiącach od rozrzucenia pędów sedum.

Zdjęcie pokazuje poletko, na którym zastosowano 80 g ciętych pędów rozchodników na powierzchni 1 m2. Pędy rozrzucono w połowie maja 2022. Zdjęcie zrobiono pod koniec października 2022, czyli po 5 miesiącach.

Poniższe zdjęcie zostało wykonane na początku maja 2023. Możemy więc zobaczyć efekty zazielenienia powierzchni 1 m2 z substratem ekstensywnym po 11 miesiącach od rozrzucenia pędów sedum.

Poletko, na którym rozsypano 80 g pociętych pędów rozchodników na 1 m2 po 11 miesiącach

Pędy rozchodników rozrzucono na danej powierzchni równomiernie i zagrabiono. Nie uzupełniano ubytków spowodowanych przez wiatr lub ptaki. Po rozrzuceniu pędów wszystkie poletka doświadczalne podlewano w takim samym stopniu przez okres 21 dni (w dni, kiedy nie było opadów atmosferycznych) i usuwano chwasty, które się wsiały.

Zdjęcie poletka, gdzie rozrzucono 100 g ciętych pędów rozchodników na 1 m2, po 5 miesiącach od rozrzucenia

Poniżej pokazujemy zdjęcie poletka, gdzie na substracie rozrzucono 100 g pociętych pędów rozchodników na 1 m2. Zdjęcie zrobiono po 11 miesiąca od rozrzucenia ciętych pędów sedum.

Pocięte pędy rozchodników użyte w ilości 100 g na 1 m2. Zdjęcie zrobiono po 11 miesiącach od rozrzucenia pędów na substracie.

Należy pamiętać, że na dachach zielonych panują warunki, które powodują, że część materiału roślinnego może ulec zniszczeniu – w przypadku rozrzucania ciętych pędów np. poprzez wywianie, czy szkody spowodowane przez ptaki. Zastosowana ilość ciętych pędów rozchodników powinna uwzględniać te czynniki.

Na powyższym zdjęciu możemy zobaczyć efekt zastosowania 200 g ciętych pędów rozchodników na 1 m2. Zdjęcie wykonano po 5 miesiącach od rozrzucenia

Na poniższym zdjęciu pokazujemy efekt zazielenienia powierzchni substratu po 11 miesiącach od rozrzucenia 200 g pociętych pędów sedum.

Zdjęcie pokazuje efekt zazielenienia z użyciem 200 g pociętych pędów na 1 m2 po 11 miesiącach od rozsypania pędów na substracie.

Wyniki prowadzonych doświadczeń pokazały, że na dachach zielonych w uprawie ekstensywnej, jeśli rozrzucenie ciętych pędów rozchodników jest jedyną metodą zazielenienia powierzchni dachu, to może nie być uznane za skuteczne zastosowanie mniejszej ilości niż 100 g pociętych pędów na 1 m2 powierzchni, przy czym bardzo ważne jest, żeby to była mieszanka różnych gatunków. Jeśli natomiast zachodzi potrzeba szybkiego zazielenienia powierzchni dachu, to warto zastosować 300 g ciętych pędów rozchodników na 1 m2.

Zdjęcie pokazuje poletko z zastosowaniem 300 g pociętych pędów rozchodników na 1 m2, po 5 miesiącach od rozrzucenia pędów na substracie.

Na poniższym zdjęciu pokazujemy efekt zazielenienia uzyskany po 11 miesiącach od rozrzucenia na substracie 300 g pociętych pędów rozchodników.

Zdjęcie pokazuje poletko z zastosowaniem 300 g pociętych pędów rozchodników na 1 m2, po 11 miesiącach od rozrzucenia ciętych pędów sedum na substracie.

Metoda zazielenienia dachu w uprawie ekstensywnej zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, z jakim typem dachu mamy do czynienia, jak szybko potrzebny jest efekt pełnego zazielenienia dachu, jakie są oczekiwania zamawiającego odnośnie estetyki dachu i rodzaju zastosowanych roślin oraz jakim budżetem dysponujemy i w jakiej porze roku instalujemy rośliny na dachu zielonym.

Autor: Piotr Wolański APK Dachy Zielone.

W ofercie cięte pędy rozchodnikówsadzonki rozchodników w multipaletach rozsadowych, maty rozchodnikowe, materiały do budowy dachów zielonych.

Informacje, sprzedaż roślin na dachy zielone ekstensywne i materiałów na zielone dachy, doradztwo techniczne:

e-mail: piotr.wolanski@dachyzielone.net, tel. 607 616 691, www.dachyzielone.net