Szydłowiec: na pasach zieleni ułożono maty rozchodnikowe

W Szydłowcu, w województwie mazowieckim, na parkingu przy Zalewie i Camper Parku, przy ul. Partyzantów 38 znajdują się pasy zieleni pomiędzy miejscami parkingowymi. Oddzielają również ścieżkę rowerową od jezdni.

Na tych pasach zieleni ułożono maty rozchodnikowe.

Inwestycję zrealizowano z inicjatywy Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa.

Realizacja polegała na ułożeniu 148 m2 mat rozchodnikowych na osnowie z biodegradowalnego włókna kokosowego.

Przed ułożeniem mat rozchodnikowych przygotowano warstwy spodnie – ułożono agrotkaninę tłumiącą chwasty i rozsypano substrat ekstensywny.

W jakim celu zastosowano maty rozchodnikowe w pasach zieleni?

Celem było ograniczenie konieczności podlewania i koszenia. Uzyskanie podnoszącej walory estetyczne otoczenia roślinności, która nie zmniejsza widoczności w pasie drogowym, a przy tym jest pożyteczna dla zapylaczy, mrozoodporna, odporna na działanie szkodników i chorób.

Realizacja ma pomóc w ograniczeniu powstawania miejskiej wyspy ciepła i przyczynić się do adaptacji miasta do zmian klimatu.

Finansowanie: 70% budżet Województwa Mazowieckiego – program Mazowsze dla klimatu 2023. Pozostałe 30% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania to wkład własny Gminy Szydłowiec.

Gmina Szydłowiec skorzystała z Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla klimatu 2023”. Jest to autorski program samorządu Mazowsza, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu. Wnioski mogły składać wszystkie gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego.

Materiały (agrotkaninę, substrat ekstensywny i maty rozchodnikowe) dostarczyła firma APK Dachy Zielone.