Zielone przystanki i wiaty – mała retencja, rozszczelnienie gruntu, bioróżnorodność

Ekologiczne wiaty przystankowe z dachem zielonym w uprawie ekstensywnej, pnączami na ścianie i modułem retencyjno-infiltrującym w gruncie.

Stosowanie w miastach wiat przystankowych obsadzonych roślinnością wspiera procesy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Mała retencja i przeciwdziałanie suszy

Wiata z dachem obsadzonym roślinnością to sposób na wzmocnienie odporności miasta na zagrożenia spowodowane ulewnymi deszczami – woda opadowa jest retencjonowana na zielonym dachu, a tylko nadmiar odpływa na poziom gruntu.

Jeśli wyposażymy taki przystanek dodatkowo w moduł retencyjno-infiltrujący, to rozszczelnimy powierzchnię znajdującą się przy ścianie takiej wiaty i pozwolimy, żeby woda opadowa przenikała do gruntu. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania ograniczymy ilość wody spływającej w danym miejscu po chodniku i ulicy, a zasilając wody gruntowe będziemy przeciwdziałać suszy.

Przeciwdziałanie zjawisku Miejskiej Wyspy Ciepła, produkcja tlenu, pochłanianie zanieczyszczeń i dwutlenku węgla

Zielone dachy ochładzają nasze miasta, przyczyniając się do redukowania zjawiska Miejskiej Wyspy Ciepła.

Podobnie jak roślinność na poziomie gruntu, powodują również redukcję zanieczyszczeń zawartych w powietrzu – zarówno tych gazowych, jak i pyłowych. Roślinność występująca na tych powierzchniach produkuje tlen w procesie fotosyntezy, pochłaniając przy tym CO2.

Wspieranie bioróżnorodności w miastach

Stosując dachy zielone na wiatach przystankowych tworzymy dodatkowe miejsce na zieleń i  zwiększamy różnorodność biologiczną w mieście.

W okresie kwitnienia rozchodniki przyciągają pszczoły, motyle, trzmiele i inne pożyteczne owady zapylające.

Nature Based Solutions i usługi ekosystemów

Stosując wiaty przystankowe obsadzone roślinnością tworzymy w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej swego rodzaju ekosystem, który będzie pełnić usługi na rzecz naszego miasta.

Aby osiągnąć efekt skali warto stosować takie rozwiązania na przystankach na większą skalę i budować dachy zielone na obiektach o większej powierzchni.

Dopełnieniem zielonych przystanków tramwajowych mogą być zielone torowiska.

Obsadzony rozchodnikami dach zielony na ekspozycyjnej wiacie przystankowej doskonale komponuje się z otaczającą roślinnością. Fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Usługi ekosystemu:

  1. Mała retencja, system bioretencji – retencjonowanie wód opadowych (ograniczenie skutków występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych – stosowanie na większą skalę rozwiązań tzw. małej retencji pomaga minimalizować podtopienia budynków oraz zalewanie ulic)
  2. Miejska Wyspa ciepła – chłodzenie i poprawa mikroklimatu
  3. Oczyszczanie powietrza
  4. Dodatkowe miejsce na zieleń – zwiększanie różnorodności biologicznej w mieście, wspieranie owadów zapylających.
  5. Dobrze znoszą ekspozycję na słońce i brak wody (nie wymagają stałego nawadniania – pozwalają oszczędzać zasoby)
  6. Rozszczelnienie gruntu, retencja i infiltracja wód opadowych do gruntu (przeciwdziałanie skutkom suszy – wykorzystanie wód opadowych do nawadniania terenu zieleni w okresach suchych)

Zrównoważony rozwój – dodatkowe zalety:

  1. Edukacja ekologiczna mieszkańców – wiaty przystankowe obsadzone roślinnością budzą zainteresowanie mieszkańców, taką wiatę można też dodatkowo wyposażyć w tablicę informacyjną przekazującą treści związane z edukacją ekologiczną
  2. Wspieranie zrównoważonego transportu (mogą być uzupełnieniem do zielonych torowisk i ścieżek rowerowych)
Przystanek pokazowy z dachem zielonym w uprawie ekstensywnej z zastosowaniem rozchodników, wyposażony w miejsce na tablicę edukacyjną, ławki. Dobór i dostawa materiałów do dachu zielonego: Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Zielone przystanki (wiaty obsadzone roślinnością) dostępne są w 2 wariantach cenowych:

-podstawowym, na który składa się wiata z dachem zielonym ekstensywnym  (obsadzonym kwitnącymi rozchodnikami) retencjonująca wody opadowe

-rozszerzonym dodatkowo o moduł retencyjno-infiltrujący w gruncie (rozszczelnienie gruntu, przeciwdziałanie suszy)  obsadzony pnączami.

Znajdź miejsce na zieleń w mieście i postaw zielony przystanek, który stanie rozwiązaniem z zakresu zielonej infrastruktury i małej retencji.

Doradztwo techniczne, dostawca technologii dachu zielonego i modułu retencyjno-infiltrującego w gruncie – Piotr Wolański APK Dachy Zielone.

Informacje i oferta: Piotr.wolanski@dachyzielone.net, tel. 607 616 691