Zielone torowiska z mat rozchodnikowych w Poznaniu

W Poznaniu powstało kolejne zielone torowisko z rozchodników. Torowisko zostało zrealizowane w ramach zadania – Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – osiedle Lecha – rondo Żegrze wraz z budową trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej.

Specjalistyczne materiały do budowy torowiska: włókniny, substrat ekstensywny oraz maty rozchodnikowe dostarczyła firma APK Dachy Zielone.

Zielone torowisko z mat rozchodnikowych przy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu. Dobór i dostawa specjalistycznych materiałów Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Torowiska wykonane z mat rozchodnikowych nie wymagają regularnego podlewania. To duża przewaga np. nad trawnikami, które należy regularnie podlewać i kosić. Terenów obsadzonych rozchodnikami nie trzeba kosić, wystarczy nawadniać tylko w czasie długotrwałej suszy, usuwać chwasty, nawozić.

Dzięki tym zaletom jest to roślinność, która pozwala oszczędzać koszty i tak cenne zasoby jak: woda, paliwo i energia elektryczna do kosiarek oraz praca ludzka.

Tereny obsadzone rozchodnikami w miastach to przykład zielonej infrastrukturyNBS (ang. Nature Based Solutions) i zrównoważonych systemów drenażu.

Rozchodniki to rośliny odporne na suszę. Stosując rozchodniki w miastach spełniamy zalecenia „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” dotyczące wprowadzenia do uprawy roślin o niższej wodochłonności.

Zielona infrastruktura w Poznaniu – torowisko tramwajowe z mat rozchodnikowych. Dobór i dostawa specjalistycznych materiałów Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Zalety zielonych torowisk w miastach:

 • więcej ciszy: rośliny zasadzone między szynami obniżają poziom dźwięków wydawanych przez tramwaje nawet o kilka decybeli;
 • mniej zanieczyszczone powietrze: dodatkowa roślinność pozwala filtrować spaliny, za których powstawanie odpowiada ruch samochodowy;
 • niższa temperatura latem: ziemia, na której rośnie roślinność, wchłania wilgoć i dzięki temu zwłaszcza latem, obniża temperaturę otoczenia, przyczyniając się do niwelowania negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła;
 • wspierają retencję krajobrazową, przyczyniają się do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstawania;
 • stanowią doskonałe narzędzie adaptacji do zmian klimatu w miastach;
 • wzbogacają bioróżnorodność w miastach i tworzą korytarze ekologiczne.

Dodatkowe zalety zielonych torowisk wykonanych z mat rozchodnikowych:

 • stop suszy: w czasie niedoborów wody, kiedy jest ona tak cenna, nie trzeba jej marnować na regularne podlewanie zielonego torowiska z trawy;
 • nie trzeba instalować drogiego systemu nawadniającego – takie systemy stosuje się w przypadku torowisk z trawy;
 • maty rozchodnikowe rozkłada się szybko i sprawnie – a możliwość szybkiej instalacji jest ważna w przypadku budowy torowisk (np. ze względu krótki czas wyłączenia danego odcinka z ruchu, konieczność pracy pod presją czasu, w nocy);
 • rozchodników nie trzeba kosić – niższe koszty eksploatacji i serwisowania – oszczędność nakładów na pracę ludzką;
 • mniejszy ślad węglowy (nie trzeba zużywać paliwa do kosiarek, urządzeń, pojazdów potrzebnych do serwisowania);
 • rozchodniki to roślinność odporna na ekstremalne warunki spowodowane zmianami klimatycznymi – dobrze znoszą duże nasłonecznienie i brak opadów (trawa na torowiskach wysycha w takich warunkach, a sucha trawa jest podatna na pożary – zobacz artykuł);
 • maty rozchodnikowe pozwalają uzyskać natychmiastowy efekt pokrycia w 90% roślinnością w momencie instalacji;
 • jeśli nie ma mrozu, to można je instalować i prowadzić prace także późną jesienią i wczesną wiosną (zobacz artykuł), kiedy inne sposoby zazielenienia się nie sprawdzą;
 • maty rozchodnikowe to wcześniej prekultywowana roślinność, związana z gruntem w momencie instalacji – nie uszkodzą jej ptaki, ani pęd powietrza spowodowany przejeżdżającym tramwajem (jeśli na torowisku wysiewa się nasiona to przejeżdżające tramwaje wywiewają nasiona (zobacz artykuł) i trawa nie może się zakorzenić, podobnie jest z małymi sadzonkami roślin – niszczą je ptaki i przejeżdżające tramwaje zanim na trwałe ukorzenią się w gruncie.

Dobór materiałów, doradztwo techniczne na etapie projektu i realizacji zielonego torowiska oraz dostawa specjalistycznych materiałów: piotr.wolanski@dachyzielone.net, tel. 607 616 691